Gmina Pakosław w dniu 13 lutego 2023 roku złożyła sześć wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski obejmują następujące zadania:

  1. Renowacja elewacji kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Golejewku
  2. Modernizacja instalacji elektrycznych kościoła pw. św. Walentego i Macierzyństwa Bożego Maryi Dziewicy w Pakosławiu
  3. Renowacja i konserwacja witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. św. Walentego i Macierzyństwa Bożego Maryi Dziewicy w Pakosławiu
  4. Renowacja Pałacu w Pakosławiu
  5. Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu etap II
  6. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Łączna kwota realizacji ww. zadań szacowana jest na prawie 4 mln 300 tyś zł.

Aktualnie Gmina oczekuje na przeprowadzenie oceny wszystkich wniosków przez Prezesa Rady Ministrów.