Wraz z końcem lutego zakończono realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chojnie” współfinansowanego z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą inwestycji była firma „RAWBUD” Spółka z o.o. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 4.790.780,60 zł w tym: z dotacji 4.532.500,00 zł oraz z wkładu finansowego Gminy 258.280,60 zł.

Realizacja zadania pozwoliła na ocieplenie ścian styropianem, ocieplenie stropodachów, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, kompleksową wymianę systemu grzewczego i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej.