Dzień 11 czerwca 2015 roku długo zostanie w pamięci mieszkańców Góreczek Wielkich. Po 50 latach oczekiwań, jak mówili mieszkańcy, uroczyście oddano do użytku dwukilometrowy odcinek drogi asfaltowej (przez tzw. Baranowo) od drogi powiatowej Góreczki Wielkie do nieutwardzonej drogi powiatowej do Grąbkowa.

Asfalt kończy się u zbiegu 6 dróg, dlatego skrzyżowanie w Góreczkach Wielkich nazywane jest umownie „rondem” i takie prawdopodobnie w przyszłości powstanie.

Z „ronda” w Góreczkach Wielkich drogi prowadzą do Grąbkowa (nieutwardzona droga powiatowa), do Dębiny (gmina Jutrosin – droga gminna wyremontowana), do Konar (gmina Miejska Górka – droga gminna do utwardzenia), do centrum Góreczek Wielkich (droga powiatowa – z nawierzchnią z „aszki”), do prywatnej posesji (dawne gospodarstwo rolne).

Gminy Pakosław i Jutrosin zaproponowały Staroście Rawickiemu nieodpłatne przekazanie drogi powiatowej prowadzącej do Grąbkowa, a następnie pobudowanie z budżetów gmin nawierzchni asfaltowej (odcinek 800 mb). W ten sposób powstanie trakt drogowy z południa na północ gminy – Olsza – Białykał – Sowy – Pakosław – Góreczki Wielkie (Baranowo) – Grąbkowo.

A oto historia budowy drogi asfaltowej w Góreczkach Wielkich:

Gmina Pakosław w maju 2011 roku uzyskała pozwolenie na budowę drogi Ostrobudki – Góreczki Wielkie (Baranowo). Następnie przystąpiono do pozyskiwania środków niezbędnych do budowy drogi o nawierzchni asfaltowej.
W roku 2012 wybudowano odcinek o długości 0,88 km, zaś w roku bieżącym pozostałą część drogi o długości 1,06 km.
Łącznie wybudowano drogę o długości 1,94 km i szerokości 4 metrów. Droga posiada podbudowę z kruszyw łamanych oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego. W ramach zadania wykonano także przepusty, zjazdy z drogi oraz odtworzono przydrożne rowy.
Budowa drogi była finansowana w ramach Budżetu Gminy Pakosław oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Całkowity koszt prac wyniósł ok. 960.000 zł. Dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego wyniosło łącznie 250.000 zł, zaś ok. 710.000 zł pochodziło z Budżetu Gminy Pakosław.
Obecny etap prac wykonywało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL”, A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna z Góry, wcześniej DROGBUD Gostyń.
Prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem i zostały zakończone w ustalonym terminie. Niewielkie trudności spowodowane kolizją drogi z siecią gazową nie wpłynęły na przewidywany efekt końcowy inwestycji.

W uroczystym otwarciu i poświęceniu nowej, utwardzonej drogi udział wzięli samorządowcy, sołtysi oraz mieszkańcy Góreczek Wielkich. Uroczystość połączono z poświęceniem przez ks. Macieja Kuczmę odnowionego krzyża przydrożnego, następnie sołtys Roman Kozica zaprosił obecnych na spotkanie do świetlicy wiejskiej na biesiadę i koncert Ukrainki – Liubov Styk.


 
Czerwiec 2015r.                                                  Wójt – Kazimierz Chudy