Kontynuując program „Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” Gmina Pakosław po raz kolejny podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakosław na lata 2023” informujemy, że trwa nabór wniosków na sfinansowanie kosztów usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosław.

W ramach realizacji w/w zadania można składać wnioski o odbiór i utylizację azbestu w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Pakosław. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast nie obejmują go koszty demontażu wyrobów azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Zainteresowane osoby, które już wcześniej dokonały akcesu odbioru z podaniem ilości odpadów, a do chwili obecnej nie złożyły wniosku, proszone są o jego złożenie w terminie do 14czerwca 2023 r.

Przewidywany termin odbioru zaplanowano na przełomie III i IV kwartału br.

W przypadku wyczerpania limitu zadeklarowanej do usunięcia ilości odpadów azbestowych, bądź wykorzystania środków finansowych wnioski nie będą rozpatrzone. Więcej informacji uzyskać Państwo mogą pod numerem telefonu 65 5478332 wew.43 w Referacie Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa w siedzibie Urzędu Gminy Pakosław pokój nr 9.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Pakosław ul. Kolejowa 2, pokój nr 10, drogą elektroniczną, na adres pakosław@pakoslaw.pl (wniosek może być wypełniony w pliku formatu WORD, bez konieczności dokonywania skanu dokumentu) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Formularze wniosku wraz z załącznikami można pobrać:

- ze strony internetowej urzędu www.pakoslaw@pakoslaw.pl,

- w Referacie Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa w siedzibie Urzędu Gminy Pakosław

pokój nr 9.Załączniki: