Wójt Gminy Pakosław informuje, że w dniach od 16 sierpnia 2023 r.  do dnia 30 sierpnia 2023 r. realizowany będzie projekt pn. : Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakosław”.

Osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia określonej ilości wyrobów azbestowych proszone są o odpowiednie przygotowanie azbestu (powinien on być złożony w opakowaniu zbiorczym, np. typu big-bag lub w opakowaniu ułożony na paletach, w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek).

W dniu poprzedzającym odbiór azbestu, każdy właściciel zostanie poinformowany telefonicznie o jego odbiorze. Dofinansowanie obejmuje koszty transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.

 

Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy zgłaszać w Urzędzie Gminy Pakosław pok. nr 10 nr tel. 65 5478 332 wew. 43 u p. M. Andrzejewskiej