W ramach projektu pn.: Dostawa i wdrożenie sytemu informatycznego w Gminie Pakosław w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE gmina Pakosław zakupiła drukarkę kodów kreskowych, macierz dyskową, czytnik kodów kreskowych, skaner, serwer.

   Głównym zadaniem jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o wysokim stopniu dojrzałości cyfrowej a także podniesienie ich bezpieczeństwa wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministra. Celem tego projektu jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie.

 

            SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI NA PANDEMIĘ COVID - 19Galeria zdjęć: