Dnia 12 sierpnia 2023 r. odbył się Piknik Rodzinny pod nazwą „Spokojny dom i szkoła - STOP PRZEMOCY!”. Piknik został zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrobudkach. W ramach wydarzenia odbyły się:
- pogadanka z panią psycholog dot. przemocy
- pokaz strażaków
- przejażdżka bryczką
- gry i zabawy dla dzieci

Odbiorcy spotkania otrzymali ulotki na temat przemocy. Gminna Komisja Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu przedstawiła, gdzie można szukać pomocy na terenie Gminy Pakosław. Dla uczestników zaplanowano m.in. rajd konny.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości KGW
z Ostrobudek na zorganizowanie tego pikniku otrzymały:
- namiot do szybkiego montażu
- zestaw piknikowy
- termos
- kociołek do ogniska
- broszury informacyjne.Galeria zdjęć: