KOMUNIKAT

Realizując przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Wójt Gminy Pakosław

zawiadamia, iż w dniach 05 września 2023 r. w godz. od 8,00 do godz. 15,00

i 07 września 2023 r. w godz. od 8,00 do godz. 13,10

będzie miał miejsce odbiór odpadów według załączonego harmonogramu. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć:

- folię białą,

- folię czarną z folią biało-czarną,

- siatkę po balotach,

- sznurek,

- worki po nawozach,

- opakowania typu Big Bag

na teren placu firmy Usługi Transportowo-Sprzętowe Kazimierz Wierzchowski – PSZOK Pakosław ul. Kolejowa 3, 63-920 Pakosław.

Odpady będą odbierane od osób, które złożyły wnioski w Urzędzie Gminy Pakosław.

W przypadku znacznych zanieczyszczeń odpady nie zostaną odebrane lub Rolnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami. Poszczególne frakcje odpadów należy zapakować w osobne opakowania typu Big Bag lub spakować w inny sposób.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel.65 5478 332.

 

Harmonogram Odbioru Odpadów Rolniczych

Gmina Pakosław

 

05.09.2023 r. – WTOREK

 

Lp.

Miejscowość

Godziny odbioru

1.

Chojno

8:00 – 10:00

2.

Góreczki Wielkie

10:00 – 11:00

3.

Sowy

11:00 – 11:50

4,

Białykał

11:50 – 12:10

5.

Golejewo

12:10 – 13:00

6.

Sworowo

13:00 – 14:00

7.

Osiek

14:00 – 14:45

8.

Pomocno

14:45 – 15:00

 

 

07.09.2023 r. – CZWARTEK

 

Lp.

Miejscowość

Godziny odbioru

1.

Pakosław

8:00 – 10:00

2.

Niedźwiadki

10:00 – 11:00

3.

Kubeczki-Dębionka

10:00 – 11:00

4.

Podborowo

11:00 – 11:20

5.

Zaorle

11:20 – 12:10

6.

Ostrobudki

              12:10 – 13:10