Fundacja mBanku zaprasza do Programu „Rosnę z matematyką”: czekają granty do 5 tys. zł na realizację projektów edukacji matematycznej skierowanych do dzieci w wieku 3-7 lat, objętych edukacją przedszkolną! Wnioski można nadsyłać do 20 października.

Program „Rosnę z matematyką” ma za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci dzieci w wieku przedszkolnym i pokazać im, jak bardzo obecna jest ona w codziennym życiu.

Podstawowe informacje:

  •  Aby ubiegać się o dofinansowanie, wystarczy złożyć wniosek w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stroni www.rosnezmatematyka.pl
  • Wnioski można składać do 20 października 2023 r. do godziny 23:59
  • Minimalna kwota dofinansowania, o jaką można się ubiegać w konkursie, to 2 000 zł, maksymalna – 5 000 zł. Planujemy dofinansować projekty edukacyjne na łączną sumę 200 000 zł.
  •  Działania w projekcie powinny zacząć się najwcześniej 15 stycznia 2024 r. i kończyć nie później niż 30 czerwca 2024 r. Projekty nie mogą trwać krócej niż 2 miesiące i dłużej niż 4 miesiące.


Przykłady działań, które można zgłaszać:

  •  Edukacyjne zajęcia matematyczne dla dzieci, np. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, praca w grupach (adekwatnie do wieku dzieci),
  • Stworzenie materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki – kart, fiszek, zestawów pomocy, liczmanów i wykorzystanie ich podczas projektu,
  • Organizacja konkursów (adekwatnie do wieku dzieci), których celem jest promowanie wiedzy na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym (np. wspólne przeprowadzanie doświadczeń, własnoręcznie wykonanie przez dzieci pomocy dydaktycznych, zabawek, gier),
  • Zajęcia, warsztaty, webinary, spotkania dla nauczycieli przedszkolnych nastawionych na rozwój kompetencji i umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, promocja angażujących metod edukacji matematycznej, tworzenie scenariuszy i materiałów na ten temat,
  • Warsztaty edukacyjne dla osób z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów, na temat rozwoju kompetencji matematycznych dziecka.Załączniki: