Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach

 

   W dniu 30 października 2023 roku na terenie sołectwa Sowy zakończono realizację zadania współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

   Z początkiem lutego 2023 roku Gmina Pakosław złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, który został pozytywnie oceniony, a umowa o dofinansowanie została podpisana 6 lipca 2023 r.

   W ramach zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowania otoczenia w Sowach – etap I” powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy, a także utwardzono przyległy do podjazdu teren. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa udało się uporządkować teren wokół świetlicy, zakupić piasek oraz go rozplantować i wyrównać. Po zakończeniu inwestycji także mieszkańcy wykonali prace porządkowe. Koszt całego przedsięwzięcia (razem z pracą i wkładem rzeczowym mieszkańców) wyniósł 105.198,73 zł, w tym: dotacja Województwa Wielkopolskiego - 67.000,00 zł, wkład finansowy Gminy Pakosław - 3.848,73 zł, fundusz sołecki - 25.000,00 zł oraz praca własna mieszkańców wyceniona na kwotę 9.350,00 zł.

   Realizacja zadania pozwoliła zagospodarować otoczenie świetlicy wiejskiej, stanowiącej centralny punkt miejscowości oraz stworzyć  miejsce, do którego bez problemu mogą się dostać osoby z niepełnosprawnościami. Jesteśmy przekonani, że inwestycje zrealizowane przy pomocy środków Województwa Wielkopolskiego przyczynią się do wzrostu poziomu życia i zadowolenia mieszkańców Gminy Pakosław.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkoposlkiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

 

 

Martyna PokładekGaleria zdjęć: