Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław

 

   Zakończył się I etap zadania pn. „Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław”, który obejmował swoim zakresem dokończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Oddziału Biblioteki Publicznej w Chojnie.

   W ramach robót w Chojnie dokończono ocieplenie ścian zewnętrznych, a także dokończono wymianę rynien oraz parapetów. Zakończono także przebudowę instalacji odgromowej, przebudowano schody zewnętrzne oraz wybudowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych do Biblioteki i Przedszkola.

   Obecnie realizowany jest II etap zadania, czyli prace związane z remontem elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Przedszkola w Pakosławiu oraz remontem konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku gospodarczego. Najbardziej zaawansowane są prace  związane z wymianą dachu na Przedszkolu. Budynek gospodarczy został odgruzowany i oczyszczony, a następnie rozpoczęto prace związane z jego odbudową. Zakończono prace związane z przebudową przyłącza energetycznego do Przedszkola. Planowany termin zakończenia w/w zadań mija 29 października 2024 r.

   Zadanie finansowane jest w 98% z otrzymanej przez Gminę Pakosław Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

 

 

Martyna Pokładek