Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy

 

   Z początkiem września zakończono realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, Filia Sowy”, współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

   Wykonawcą inwestycji była firma „RAWBUD” - Rawicz Spółka z o.o. Koszt całkowity przedsięwzięcia wraz z robotami dodatkowymi wyniósł 2.467.799,97 zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 1.370.852,17 zł oraz środki budżetu Gminy Pakosław – 1.096.947,80 zł.

   W głównym budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola zrealizowano prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, ociepleniem stropodachów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją instalacji wentylacyjnej i systemu oświetlenia, montażem instalacji odgromowej, zakupem i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, a także wymianą instalacji grzewczej wraz z montażem pomp ciepła. Natomiast w małym budynku wykonano prace związane z modernizacją systemu grzewczego, ociepleniem ścian zewnętrznych oraz stropu, wymianą stolarki okiennej drewnianej, wymianą opraw oświetleniowych, modernizacją instalacji wentylacyjnej a także montażem instalacji odgromowej.

   Kompleksowa termomodernizacja obiektu, pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania szkoły, która jako jedyna na terenie Gminy Pakosław posiadała kotłownię węglową. Po wykonaniu prac szkoła, także jako jedyna, posiada ogrzewanie, którego źródłem są pompy ciepła.

 

 

Martyna Pokładek