ZARZĄDZENIE NR WG.0050.42.2024

WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 10 maja 2024 r.

 

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectw gminy Pakosław

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609) oraz § 23 § 33 Statutu Sołectw gminy Pakosław przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2010 r., Nr XXXVIII/261/10 w sprawie przyjęcia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 15 poz. 358, z 2020 r. poz. 9745, z 2022 r. poz. 4967) zarządzam, co następuje:

 

§1. Zarządzam przeprowadzenie zebrania sprawozdawczo – wyborczego w sołectwach gminy Pakosław, w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

§2. Zwołuję zebrania mieszkańców w następujących terminach i miejscach:

 

Data

Dzień tygodnia

Sołectwo

Godzina

Miejsce

Osoba prowadząca

11.06.2024r.

wtorek

Pakosław

1930

Świetlica Wiejska
w Pakosławiu ul. Strażacka 11

Radna Danuta Guzikowska

12.06.2024r.

środa

Pomocno

1900

Świetlica Wiejska
w Pomocnie
nr 31

Radna Mariola Kusztelak

14.06.2024r.

piątek

Osiek

1900

Świetlica Wiejska
w Osieku nr 39

Wiceprzewodniczący Rady Hubert Wojtkowski

17.06.2024r.

poniedziałek

Kubeczki

1900

Świetlica Wiejska
w Kubeczkach
nr 20

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Gniazdowski

18.06.2024r,

wtorek

Góreczki Wielkie

1900

Świetlica Wiejska
w Góreczkach Wielkich nr 12

Radna Agnieszka Jakubowska

19.06.2024r.

środa

Ostrobudki

1900

Świetlica Wiejska
w Ostrobudkach nr 18 A

Przewodnicząca Rady Elżbieta Łakoma

20.06.2024r.

czwartek

Zaorle

1900

Świetlica Wiejska w Zaorlu nr 22

Wiceprzewodniczący Rady Hubert Wojtkowski

21.06.2024r.

piątek

Chojno

1900

Świetlica Wiejska
w Chojnie nr 32

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Gniazdowski

24.06.2024r.

poniedziałek

Niedźwiadki

1830

Dom Sołtysa, Niedźwiadki nr 7

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Gniazdowski

25.06.2024r.

wtorek

Sowy

1900

Świetlica Wiejska
w Sowach nr 69

Przewodnicząca Rady Elżbieta Łakoma

26.06.2024r.

środa

Podborowo

1900

Dom Sołtysa, Podborowo nr 10

Radna Anita Rabiega

27.06.2024r.

czwartek

Golejewo

1930

Świetlica Wiejska
w Golejewie
nr 4

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Gniazdowski

28.06.2024r.

piątek

Sworowo

1900

Świetlica Wiejska
w Sworowie
nr 34

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Gniazdowski

 

 

§3. Porządek obrad sprawozdawczo-wyborczego Zebrania obejmuje:

  1. otwarcie zebrania,
  2. wybór przewodniczącego zebrania,
  3. ustalenie porządku obrad,
  4. sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za okres kadencji,
  5. powołanie komisji skrutacyjnej,
  6. zgłoszenie kandydatów, przeprowadzenie wyborów Sołtysa i ogłoszenie wyników wyborów,
  7. określenie liczby członków Rady Sołeckiej,
  8. zgłaszanie kandydatów, przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników wyborów,
  9. wolne głosy i wnioski,
  10. zakończenie zebrania.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. funduszu sołeckiego, jednostek pomocniczych, administrowania obiektami, gospodarowania ZFŚS.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach, w których są przeprowadzone wybory, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pakosław oraz na stronie internetowej Gminy Pakosław.

 

WÓJT 

/-/Piotr Skrzypek