W dniu 6 maja 2024 roku odbyła się I Sesja Rady Gminy Pakosław. Radni wraz z Wójtem Gminy Pakosław odebrali zaświadczenia o wyborze, a także złożyli ślubowanie.

Dokonano wyboru Przewodniczącej Rady, którą została Radna Elżbieta Łakoma. Wybrano również dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pakosław, którymi zostali Radny Hubert Wojtkowski oraz Radny Maciej Gniazdowski.

Podjęto również uchwały o powołaniu składów osobowych Komisji:

  1. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych,
  2. Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego,
  3. Rewizyjnej,
  4. Skarg, Wniosków i Petycji.

Julia PieprzykGaleria zdjęć: