We wrześniu rusza nabór żołnierzy ochotników do Obrony Terytorialnej. Koncepcja zorganizowania Obrony Terytorialnej została podpisana przez Ministra Obrony Narodowej. Przewiduje ona, że szkolenie żołnierzy ochotników trwać będzie przez dwa dni każdego miesiąca, jednak to nie wszystko, każdy z ochotników musi być w „stanie gotowości” do obrony kraju i swojego terytorium – za to łącznie będzie otrzymywać 500 zł miesięcznie.
Wynagrodzenie pochodzić będzie z budżetu Ministerstwa Obrony Narowej.
Obrona Terytorialna, to nowość! Ta formacja obronna składać się będzie z 17 brygad, po jednej w każdym województwie, liczących po około 1,5 – 2,5 tysiąca żołnierzy. W powiatach działać będą kompanie wchodzące w skład brygady. Kompania w powiecie liczyć będzie około 100 osób, a w jej skład wchodzić będą żołnierze ochotnicy z poszczególnych gmin.
Oddziały Obrony Terytorialnej otrzymają różne rodzaje broni – karabinki, karabiny maszynowe, przenośne wyrzutnie PPK i granatniki. Oddziały podlegać będą Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego.
W gminach działają już organizacje proobronne, takie jak LOK, Koła Myśliwych, Bractwa Kurkowe, Bractwa Rycerskie i Grupy Rekonstrukcyjne, Ochotnicze Straże Pożarne.
W gminach istnieją już obiekty do ćwiczeń proobronnych, tu wymienić można strzelnice powojskowe i strzelnice organizacji (LOK i myśliwych), trasy do jazdy samochodami terenowymi i quadami, trasy biegów terenowych, zbiorniki z przeszkodami wodnymi.
W gminie Pakosław mamy spełniającą wymogi bezpieczeństwa strzelnicę w lesie
(ul. Leśna), magazyn przy Urzędzie Gminy, zaprojektowaną strzelnicę sportową w budynku Gimnazjum w Pakosławiu, sprzęt pływający w remizach OSP, deskę lodową, wytyczony i urządzony tor do jazdy samochodami terenowymi.
Wspólnie z powiatem złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej o nieodpłatny przydział kutra wojskowego do szkoleń i obsługi akwenów wodnych na terenie powiatu. Organizuje się też wojskowa grupa rekonstrukcyjna do obsługi sprzętu wojskowego i historycznego.
Według najnowszej doktryny - Obrona Terytorialna wykorzystywana będzie do wspólnych z wojskiem działań bojowych, przede wszystkim jednak do ochrony terytorium powiatu i wspierania ludności.
Do zarządzania sytuacjami kryzysowymi i obronnymi oraz ratowniczymi (kataklizmy) zatrudniamy od lipca br specjalistę z wyszkoleniem i doświadczeniem wojskowym.

Więcej informacji tutaj.

Lipiec, 04-07-2016r Wójt - Kazimierz Chudy