Uprzejmie informujemy, że od 2 lipca 2015r. zostanie uruchomiony PSZOK na terenie gminy Pakosław. Siedziba PSZOK-u mieścić się będzie przy ul. Kolejowej 3 w Pakosławiu, na terenie Firmy Handlowo-Usługowej ANNA.

PSZOK będzie czynny:
wtorek i sobotę od 10.00-14.00
czwartek od 14.00-18.00
tel. 65 54 78 263

Co oddajemy do PSZOK?
 • przeterminowane i niewykorzystane leki,
 • chemikalia (np.: detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np.: żarówki energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe),
 • szkło płaskie (np.: szyby okienne i drzwiowe),
 • odpady zielone (skoszona trawa, liście),
 • zużyte opony (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) jednorazowo maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa, styropian) maksymalnie 100kg na rok na jednego mieszkańca. Za zagospodarowanie odpadów ponad określoną w limicie masę odpadu właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy prowadzącemu PSZOK.
Dodatkowo, jeżeli nie chcemy czekać na odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości, do PSZOK możemy również nieodpłatnie oddać:
 • papier i tekturę (np.: gazety czasopisma, stare zeszyty, książki, kartony, opakowania typu Tetra Pak po sokach czy mleku, papierowe torebki, papier pakowy),
 • tworzywa sztuczne (np.: butelki po napojach, opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, opakowania po środkach czystości, plastikowe doniczki)
 • metale (np.: puszki po napojach, puszki po konserwach),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego (np.: butelki po napojach, słoiki, inne szklane opakowania),
 • opakowania ze szkła kolorowego (np.: butelki po napojach ze szkła barwionego),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. wszystkie urządzenia których prawidłowe działanie uzależnione było od dopływu prądu elektrycznego z sieci, baterii lub akumulatorów (np.: telewizory, monitory, komputery, pralki, suszarki do włosów),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (duże zabawki, dywany, rowery),
W PSZOK-ach nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstw rolnych np.: opony ciągnikowe, od samochodów ciężarowych, folia od kiszonki oraz odpady niebezpieczne typu eternit. Przed skorzystaniem z PSZOK prosimy o zapoznanie się z regulaminem PSZOK.
Regulamin PSZOK-u znajdziemy na stronie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakładce PSZOK.