Osoby bezrobotne, czy z niepełnosprawnością mają teraz szansę na stworzenie dla siebie miejsca pracy. W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą liczyć na wsparcie specjalistów oraz pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. w ramach spółdzielni socjalnej.

Do połowy 2018 r. w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu Centrum PISOP powstanie 146 nowych miejsc pracy. LOWES pomaga osobom bezrobotnym stworzyć dla siebie miejsce pracy w ramach spółdzielni socjalnej, fundacji lub stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, czy innego przedsiębiorstwa społecznego. Wszyscy korzystający ze wsparcia Ośrodka mogą liczyć na:
  • udział w cyklu szkoleniowym, podczas którego m.in. omawiany jest pomysł na działalność, przedstawiane są elementy biznesplanu oraz zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych,
  • wsparcie doradców ogólnych i biznesowych na każdym etapie zakładania przedsiębiorstwa społecznego oraz w pierwszym roku funkcjonowania,
  • usługi prawników, księgowych oraz specjalistów ds. marketingu,
  • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników (dopasowanych do potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności),
  • wsparcie psychologa oraz coacha na etapie przygotowywania oraz tworzenia przedsiębiorstwa społecznego,
  • dotacje inwestycyjne na utworzenie miejsca pracy w wysokości 22 000 zł na osobę
  • udzielenie wsparcia pomostowego, które może zostać przeznaczone na bieżące wydatki w wysokości średniej na miesiąc 1400 zł.
Osoby zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego mogą zgłaszać się do Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pod nr tel. 65 520 78 86.

Więcej informacji można także znaleźć na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl