Priorytetem inwestycyjnym Rady Gminy w Pakosławiu w latach 2010 – 2014 było „inwestowanie w bazę sportowo – rekreacyjną”. To wtedy powstał kompleks oświatowo – sportowy przy szkole Podstawowej i Gimnazjum Gminnym, składający się z wielofunkcyjnej sali sportowej z zapleczem dla boiska piłkarskiego „Awdaniec”, kort tenisowy oraz boiska „Orlik” i „Łyżwinek” na małym „Orliku”. Lodowisko „Łyżwinek” było projektem całkowicie nowatorskim, pierwszym w kraju, z orurowaniem do schładzania lodu pod płytą poliuretanową i fundamentami do przykrycia małego „Orlika”.
W 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego z programu „Rozwój Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2011 – 2014” przyznał gminie Pakosław dofinansowanie w kwocie 690 000 zł na przykrycie małego „Orlika” i „Łyżwinka”. Wartość kosztorysowa przykrycia namiotowego z widownią na 500 miejsc wyliczana została na kwotę 2 484 000 zł.
Z braku własnych środków w budżecie gminy w marcu 2013 roku zrezygnowano z dofinansowania jednocześnie deklarując: „Rada Gminy w latach następnych pragnie wrócić do omawianego projektu inwestycyjnego, stąd nie podjęła decyzji o definitywnym odstąpieniu od realizacji zadania”.
W roku 2014 zmieniliśmy koncepcję projektu na Halę Wielofunkcyjną „Cztery Pory Roku” z szerokim dostępem dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej z gminy Pakosław i gmin ościennych oraz świadczeniem usług komercyjnych.
Uwzględniono realizację obiektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
W marcu 2015r poinformowani zostaliśmy przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęciu inwestycji w programie wojewódzkim na lata 2015 – 2018, z dofinansowaniem od Marszałka Województwa w kwocie 1 000 000zł (33% kosztów budowy), jednakże w budżecie gminy dalej brakowało środków finansowych na pozostałe 67% kosztów inwestycji.
Nową szansą na zadaszenie małego „Orlika” stał się unijny program WRPO z działania 8.1.1 i 9.3.3. Jest to program dwustopniowy – połączenie projektu „miękkiego” (100% dofinansowania), u nas przeznaczonego na doskonalenie zawodowe nauczycieli i dwuletnie zajęcia dodatkowe dla młodzieży podstawówek i gimnazjum oraz powiązanie z projektem „twardym” inwestycyjnym na budowę okrojonej wersji zadaszenia małego „Orlika” (tylko kopuła i ściany boczne z żaluzjami). Termin złożenia wniosku inwestycyjnego upływa 31 lipca 2016 r. Rada Gminy w dniu 21 lipca br wyraziła zgodę o ubieganie się o środki unijne (tak z projektu „miękkiego”, jak i „twardego”).
Mamy nadzieję, że po 6 latach skończy się batalia o zadaszenie i spełni się „marzenie” nauczycieli, animatorów, młodzieży szkolnej, sportowców oraz działaczy Klubu „Awdaniec”.
W Pakosławiu zbudowany zostanie obiekt wielofunkcyjny, pozwalający uprawiać różne dyscypliny sportu o każdej porze – w dni deszczowe, podczas śniegu, mrozu i upałów.
Mamy nadzieję pozyskać kwotę 1 400 000zł (100% kosztów) na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, gabinet matematyczny i zajęcia korekcyjne.
Mamy nadzieję pozyskać 1 500 000zł (85% kosztów) na zabudowę kopuły nad małym „Orlikiem” ze ścianami bocznymi zamykanymi żaluzjami.
Zaprojektowana już „bursa sportowa” na poddaszu szkoły Podstawowej w Pakosławiu w kompleksie obiektów sportowych umożliwi organizowanie odpłatnych zgrupowań i obozów szkoleniowych.

Lipiec, 29.07.2016
Wójt – Kazimierz Chudy

Pliki do pobrania:
wizualizacja.pdf