Planowana w roku 2017 wymiana kostki brukowej na ulicy Dubińskiej w Pakosławiu, w ramach budowanej ścieżki rowerowej z Rawicza do Osieka (krawężnik i nowa kostka) pozwoli wykorzystać zdemontowany materiał na ułożenie chodników na ulicy Rolniczej oraz połączeniu chodnikiem ulicy Rolniczej z ulicą Strażacką. Stąd pilną sprawą jest pobudowanie kanalizacji deszczowej na ulicy Rolniczej jeszcze w 2016 roku.
Także przełożony zostanie chodnik na ulicy 22 Stycznia (od skrzyżowania k/Urzędu Gminy do cmentarza) z lewej strony ulicy na stronę prawą. Okazja, więc i jednakże apel do mieszkańców ulicy 22 Stycznia, by przed ułożeniem chodnika i ścieżki rowerowej wyczyścili z piasku studnie rewizyjne w chodnikach (duże studnie przykryte płytami betonowymi). Oczyszczenie studni z piasku wpłynie na udrożnienie kanalizacji deszczowej na odcinku do cmentarza i głównego rowu w kierunku ulicy Podgórze.
Podobnie w Chojnie kostkę brukową z chodnika (prawa strona od Rawicza do szkoły) przełożyć będzie można w roku 2017 na drugą stronę chodnika – zgodnie z ustaleniami Rady Sołeckiej i planowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na rok 2017.
Korekty przebiegu chodników będą też w Golejewku.Sierpień, 05-08-2016 r Wójt – Kazimierz Chudy