Podczas konferencji jubileuszowej z okazji XXV – lecia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) w Poznaniu – w dniu 22 czerwca podsumowano dorobek Stowarzyszenia w okresie 25 lat funkcjonowania.

Stowarzyszenie WOKiSS powstało w czerwcu 1990 roku, jest najstarszym i największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Skupia 241 gmin z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego i 30 powiatów z Wielkopolski.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu jakości pracy samorządów lokalnych, miedzy innymi poprzez szkolenia, doradztwo prawne, wydawnictwa informacyjne, wdrażanie nowoczesnych technik i narzędzi zarządzania, wprowadzanie rozwiązań informatycznych, współpracę europejską z samorządami zagranicznymi, wskazywanie partnerów do współpracy.

Podczas konferencji samorządowców z ponad 25 letnim dorobkiem zarządzania gminą, a są to tylko 23 osoby na 241 gmin uhonorowano prestiżową statuetką FILAR SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Statuetki wręczali: Minister Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd Dziekoński, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak i Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek.

Wśród 25 wyróżnionych samorządowców w gronie „zasłużonych filarów samorządności” z powiatu rawickiego znaleźli się” Zbigniew Koszarek – burmistrz Jutrosina i Kazimierz Chudy – wójt Pakosławia. Życzliwe gratulacje składali nam: starosta rawicki, sekretarz powiatu rawickiego, burmistrz i sekretarz Miejskiej Górki, wiceburmistrz Bojanowa – obecni na konferencji.


Oto fotograficzne migawki z Jubileuszowej Konferencji WOKiSS w Poznaniu.
Czerwiec 2015r. Wójt – Kazimierz Chudy