Budowę drogi zapoczątkowano, wykonaniem w roku 2013, projektu budowlano – wykonawczego, obejmującego swoim zakresem przebudowę drogi położonej na działkach nr 28/1 oraz 28/2, tj. położonej wzdłuż posesji od nr 3 do nr 7 w Dębionce. Następnie w miesiącu wrześniu 2015 roku podpisano umowę na wykonanie utwardzenia pierwszego odcinka tej drogi o długości ok. 110 metrów. Prace nad tym etapem firma Fabian Skrzypek, Zakład Brukarski z Chojna zakończyła 4 listopada 2015 roku. W lutym 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dalszej części utwardzenia drogi. Prace polegające na utwardzeniu trylinką odcinka drogi o długości ok. 170 metrów, podjęła się wykonać firma EKA BRUK Zakład Brukarski Sp. z o.o. z Załęcza. Drugi etap prac został zakończony w dniu 16 marca 2016 roku.

Łączny koszt prac związanych z utwardzeniem drogi wyniósł ok. 120.000,00 zł.

Dzięki wspólnym środkom finansowym funduszu sołeckiego i budżetu Gminy Pakosław mieszkańcy Dębionki świętują WIELKANOC 2016 z utwardzonym trylinką przejazdem przez swoją miejscowość.

21 marca 2016r.                                                             

Wójt – Kazimierz ChudyGaleria zdjęć: