Podczas sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 17 września 2015r. sołtys Szkaradowa – Fabian Małecki odczytał protest podpisany przez prawie 300 mieszkańców Janowa, Szkaradowa, Stasina i Jezior przeciwko budowie dużej chlewni na terenie Jezior.

Podobny protest z 149 podpisami złożyli mieszkańcy Sów i Sworowa w dniu 9 września 2014r. przeciwko budowie w ich miejscowości fermy brojlerów kurzych, sprzeciw w dniu 9 września 2014r. wyrazili też pracownicy Szkoły Podstawowej w Sowach. Protesty składali również indywidualnie lub z podpisami mieszkańców Wiesława i Marek Pieprzyk oraz Janusz Rataj.

Według wniosku inwestor, rozmiar produkcji wskazuje, że nie będzie to produkcja standardowa, ale produkcja na skalę przemysłową. Planowana ilość to 272 160 sztuk w cyklu po 5 tygodniach. W ciągu roku inwestor planuje przeprowadzić około 6 cykli chowu.

Mieszkańcy Sów w kolejnym proteście z dnia 29 września 2015r. nie godzą się z tym, że inwestor, który pochodzi z zewnątrz, chce budować o olbrzymiej obsadzie brojlerów fermę w Sowach, sam jednak z racji zamieszkania chce być wolnym od różnego rodzaju uciążliwości.

O zagrożeniu zdrowia mieszkańców w miejscowościach z kurnikami lub otoczonych intensywną hodowlą mówią mieszkańcy Słupii Kapitulnej i Rawicza. Lekarze specjaliści stwierdzają – wg słów mieszkańców Słupii i Rawicza – coraz większą zachorowalność na nowotwory, zapalenia trzustki itp. Lekarze zapytują chorych, czy nie zamieszkują w pobliżu fermy kurników?

Lokalizacja inwestycji w Sowach ze względu na rozwój agroturystyki oraz rekreacji wokół zbiornika „Pakosław” w ocenie Wójta Gminy jest najmniej korzystną, jaką można sobie wyobrazić na terenie gminy Pakosław. Taka inwestycja jest sprzeczna z promowanym rozwojem wsi Sowy i mogłaby spowodować zahamowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tej miejscowości.
Decyzją z dnia 3 kwietnia 2015r. Wójt Gminy Pakosław odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji, od decyzji odwołał się inwestor.

Teraz los inwestycji w rękach mieszkańców Sów, Wójta Gminy i Rady Gminy w Pakosławiu.

Uchwałą z 30 września 2015r., niejednogłośnie przyjętą przez radnych, gmina przystępuje do prac nad sporządzeniem miejscowego planu przestrzennego dla obszaru Sów i Sworowa. Plan przestrzenny zadecyduje o sposobie zabudowy i ochrony rolniczej tego obszaru.


Październik 2015r. Wójt – Kazimierz Chudy