Dziś kolejny ranking samorządów, opublikowany przez czasopismo „Wspólnota” oraz na stronie internetowej „Wspólnoty”.
Autorzy rankingu piszą: „Szczególnie w małych samorządach pojedyncza duża inwestycja (realizowana raz na wiele lat) potrafi wywindować na szczyt rankingu, aby po jej zakończeniu spowodować spadek samorządu zdecydowanie niżej. Duże dotacje z funduszy europejskich wzmacniają tę zmienność”.
W rankingu bierze się pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2014 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (tym razem brane są pod uwagę lata 2012 – 2014).
A oto wyniki rankingu dla samorządów powiatu rawickiego:


Miasta powiatowe:

Rawicz – 145 miejsce w roku 2014 - 300,48zł (wydatki w latach 2012 – 2014 per capita
w przeliczeniu na mieszkańca)

Inne miasta:

Miejska Górka – 118 miejsce – 540,18 zł
Bojanowo – 143 miejsce – 498,28 zł
Jutrosin – 329 miejsce – 292,08 zł

Gminy wiejskie:
Pakosław – 1189 miejsce – 221,86 zł (lata 2012 – 2014)
- 248 miejsce (2011-2013)
- 323 miejsce (2010 – 2012)
-311 miejsce (2009 – 2011)
- 1250 miejsce (2008-2010)
- 993 miejsce (2007-2009)
- 514 miejsce (2006-2008)
- 248 miejsce (2005-2007)
- 204 miejsce (2004-2006)
- 567 miejsce (2003-2005)
- 1065 miejsce (2002-2004)
- 961 miejsce (2001-2003)


Jak z powyższego zestawienia wynika, gmina Pakosław najwięcej w infrastrukturę techniczną zainwestowała w latach 2009 – 2013 i wcześniej w latach 2004 – 2008, a więc od drugiego roku każdej kadencji.

Obecnie pracujemy nad zgromadzeniem środków finansowych na 5 zadań inwestycyjnych:
1. wymianę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu,
2. budowę kanalizacji sanitarnych w Sworowie i Góreczkach Wielkich,
3. modernizację drogi gminnej Golejewko – Ostrobudki – skrzyżowanie z drogą powiatową Pakosław – Góreczki Wielkie,
4. budowę ścieżek rowerowych z Pakosławia nad zalew i z Pakosławia do Golejewka,
5. uzbrojenie w infrastrukturę „strefy gospodarczej” w Chojnie.Październik 2015r. Wójt – Kazimierz Chudy