W 2017 roku rozpoczęto prace związane z pozyskaniem środków na realizację inwestycji poprzez złożenie wniosku do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozyskanie dofinansowania.

Umowy o udzielenie pomocy finansowej podpisano w dniach 5 kwietnia oraz 7 sierpnia 2018 r. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania, którym został Zakład Murarsko – Betoniarski Krzysztofa Szymkowiaka z Osieka. Umowę na wykonanie robót podpisano 28 sierpnia 2018 r.

Całkowity koszt wykonania prac związanych z budową wyniósł 158.195,40 zł.  Na budowę drogi Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 87.175,00 zł. Pozostałą część kosztów wykonania robót, w wysokości 71.020,40 zł sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław.

W ramach budowy drogi wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowę betonową o gr. 15 cm, ułożono krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych drogowych sześciokątnych, gr. 10 cm oraz przeprowadzono regulację pionową istniejących studzienek.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: