Prace związane z pozyskaniem środków na realizację inwestycji rozpoczęto jeszcze w roku 2017, kiedy to złożono wniosek do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozyskanie dofinansowania. W konsekwencji, w dniach 5 kwietnia oraz 7 sierpnia 2018 r. podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej na realizację inwestycji. Procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania rozpoczęto 20 lipca br. Umowę na wykonanie robót podpisano 28 sierpnia 2018 r. z firmą Fabian Skrzypek Zakład Brukarski z Chojna.

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 176.500,00 zł. Na budowę dróg Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 87.175,00 zł. Pozostałą część kosztów wykonania robót, w wysokości 89.325,00 zł sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław.

W ramach budowy dróg wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowę betonową o gr. 15 cm, ułożono krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych drogowych sześciokątnych, gr. 10 cm oraz przeprowadzono regulację pionową istniejących studzienek. Dodatkowo w Chojnie wykonano ściek z prefabrykatów betonowych o gr. 15 cm i przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 30 cm.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: