Umowę na wykonanie robót podpisano 3 października 2018 r. Zadanie wykonała firma EKA BRUK Zakład Brukarski Sp. z o.o. z Załęcza, gm. Rawicz.

Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy betonowej o gr. 15 cm oraz nawierzchni z trylinki o gr. 10 cm. Ponadto plantowano skarpy i dno wykopów oraz zamontowano betonowe krawężniki o wym. 15 x 30 cm.

Całkowity koszt wykonania inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, pracach budowlanych oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego  wyniósł 335.896,82 zł. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: