Wójt Gminy Pakosław informuje, iż zgodnie z raportami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenie gminy Pakosław stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej. Jednocześnie zwraca się uwagę, że straty spowodowane przez suszę obejmują uprawy tj.: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli straty w ww. uprawach rolniczych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. nr 9.

Oszacowanie zakresu strat przez Komisję musi nastąpić przed zbiorem uszkodzonej uprawy.

WAŻNE! Przypominamy, że dane we wniosku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku składanym do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok.Załączniki: